Дежурства на свещениците в храм “Св. ап. Петър и Павел” 2019 г.

Седмица (ден) 2019 г. Дежурен в храма Дежурен
извън храма
Почивна седмица (ден)
31 март – 6 април Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
7 – 13 април Отец Константин Отец Кирил Отец Иоан
14 – 20 април Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
21  април (Цветница) Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
22  април (Велики понеделник) Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
23 април (Велики вторник) Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
24 април (Велика сряда) Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
25 април (Велики четвъртък) Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
26 април (Разпети петък) Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
27 април (Велика събота) Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
28 април (ВЕЛИКДЕН, ПАСХА) Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
29 април (Светли понеделник) Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
30 април – 4 май Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
5 – 11 май Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
12 – 18 май Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
19 – 25 май Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
26 май – 1 юни Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
2 – 8 юни Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
9 – 15 юни Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
16 – 22 юни Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
23 – 29 юни Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
30 юни – 6 юли Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
7 – 13 юли Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
14 – 20 юли Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
21 – 27 юли Отец Кирил Отец Иоан Отец Константин
28 юли – 3 август Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
4 – 10 август Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
11 – 17 август Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
18 – 24 август Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
25 – 31 август Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
1 – 7 септември Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
8 – 14 септември Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
15 – 21 септември Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
22 – 28 септември Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
29 септември – 5 октомври Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
6 – 12 октомври Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
13 – 19 октомври Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
20 – 26 октомври Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
27 октомври – 2 ноември Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
3 – 9 ноември Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
10 – 16 ноември Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
17 – 23 ноември Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
24 – 30 ноември Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
1 – 7 декември Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
8 – 14 декември Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил
15 – 21 декември Отец Кирил
Отец Иоан Отец Константин
22 – 28 декември Отец Константин
Отец Кирил Отец Иоан
29 декември – 4 януари 2020 г. Отец Иоан
Отец Константин Отец Кирил