Храмът е отворен всеки ден

Зимно работно време – от 8:00 до 17:00 ч.

Лятно работно време –  от 8:00 до 18:00 ч.

Ежедневни богослужения

Делник

Утреня – 8:00 ч.

Св. Литургия – 9:00 ч.

Вечерня /лятно време/ – 17:00 ч.

Вечерня /зимно време/ – 16:00 ч.

Неделя и празник

Утреня – 8:00 ч.

Св. Литургия – 9:30 ч.

Вечерня /лятно време/ – 17:00 ч.

Вечерня /зимно време/ – 16:00 ч.